OFERTA

W okresie ponad dwudziestoletniej działalności osiągnęliśmy wysoką specjalizację i gruntowne doświadczenie w kompleksowym wykonawstwie posadzek przemysłowych, głównie wszelkiego typu bezspoinowych posadzek na bazie żywic syntetycznych, wykładzin chemoodpornych z płytek ceramicznych oraz podłoży betonowych i posadzek powierzchniowo utwardzonych. 

Nasi zleceniodawcy wywodzą się z bardzo wielu sektorów. Realizujemy roboty posadzkarskie w różnego rodzaju obiektach produkcyjnych, przeważnie w zakładach przemysłowych m.in. instytucjach spożywczych (z-dy mleczarskie, z-dy mięsne), obiektach użyteczności publicznej, obiektach handlowych, sportowych, zakładach usługowych jak również obiektach mostowych.

Prowadzimy prace zarówno w nowych jak i starych obiektach, wykonujemy szeroko pojęte modernizacje i remonty posadzek wraz z robotami przygotowawczymi i związanymi operacyjnie z konstrukcją podłoży i posadzek.

Bogata oferta technologiczna CHEMOBUDU sprawia, że podejmujemy się każdego zadania zgodnie z życzeniem klienta, gwarantując pełen profesjonalizm, doświadczenie spełnienie oczekiwań klienta, a wymagania specjalne są dla nas wyzwaniem do wdrażania nowych rozwiązań. Do realizacji naszych zadań zatrudniamy pracowników z wysokimi kwalifikacjami i doświadczeniem w branży posadzkarskiej. Dysponujemy własnym zapleczem technicznym, magazynowym, specjalistycznymi zestawami sprzętu i narzędzi oraz zakładowym laboratorium. Na życzenie potencjalnego klienta przygotowujemy próbki posadzek i udostępniamy szczegółowy katalog stosowanych technologii, zaproponujemy najefektywniejsze pod względem użytkowym i ekonomicznym rozwiązania. Jakość wykonanych przez nas posadzek potwierdzany atestami, aprobatami technicznymi, deklaracjami zgodności i certyfikatami oraz obejmujemy gwarancją. Długa lista naszych klientów, wielokrotne zlecenia są dowodem rzetelności, terminowości i elastycznej współpracy w zakresie uzyskiwania najbardziej optymalnych rozwiązań pod względem techniczno-ekonomicznym na wskazanych obiektach.

loga_RPO_woj.lub_unia

W ramach realizowanego projektu dofinansowania przez Unię Europejską pn: 
„Zwiększanie zdolności inwestycyjnej i konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez zakup środków trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013” wprowadziliśmy do oferty nowe technologie:

 1. Posadzki szlifowane TERRAZO betonowe i żywiczne
 2. Podłoża chemoodporne i z płytek kwasoodpornych
 3. Powłoki chemoodporne na ścianach i sufitach w laboratoriach

oraz pozwoliło nam to udoskonalić poniższe produkty:

 1. Posadzka wylewana
 2. Posadzka z kolorowymi żwirkami
 3. Posadzka powłokowa
 4. Posadzka – wykładzina, płytki ceramiczne
 5. Posadzka antyelektrostatyczna
 6. Zabezpieczenia chemoodporne
 7. Posadzka betonowa – powierzchniowo utwardzona.

“CHEMOBUD” specjalizuje się w kompleksowym wykonawstwie posadzek bezspoinowych na bazie żywic syntetycznych oraz posadzek – wykładzin chemoodpornych z żywic i płytek ceramicznych, posadzek przemysłowych, a w tym:

 • POSADZKI BEZSPOINOWE - EPOKSYDOWE, POLIURETANOWE, WINYLOESTROWE, METAKRYLOWE
 • POSADZKI ANTYELEKTROSTATYCZNE - BEZSPOINOWE
 • WYKŁADZINY I ZABEZPIECZENIA CHEMOODPORNE
 • POSADZKI POLIMEROWO - CEMENTOWE
 • ŚRUTOWANIE I FREZOWANIE BEZPYŁOWE PODŁOŻY BETONOWYCH I ŻELBETOWYCH
 • PODŁOŻA BETONOWE I POSADZKI POWIERZCHNIOWO UTWARDZANE
 • PRZYGOTOWYWANIE POWIERZCHNI W TECHNOLOGII PIASKOWANIA I ZABEZPIECZENIA ANTYKOROZYJNE KONSTRUKCJI STALOWYCH ORAZ BETONOWYCH
 • USZCZELNIENIA, RENOWACJE I NAPRAWY KONSTRUKCJI BETONOWYCH, ŻELBETOWYCH, STALOWYCH ORAZ ZBIORNIKÓW (STALOWYCH I ŻELBETOWYCH)
 • INNE ROBOTY REMONTOWO -BUDOWLANE
 • DORADZTWO I EKSPERTYZY W W/W ZAKRESACH
Close Menu